palimpsest

16 lutego 2020

Warstwy

Obrastają w nowe warstwy malatury palimpsesty.